publicatie

Verkeren in verblijfsgebieden

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: VVN te Amersfoort, tel. (088) 524 88 71, www.veiligverkeernederland.nl
Verschijningsdatum: 2008
Aantal pagina's: 7
Download: klik hier...

Veel straten in verblijfsgebieden zijn niet veilig en aantrekkelijk genoeg om hun verblijfsfunctie waar te kunnen maken. Daarom wordt in dit paper gepleit voor een herwaardering van het (woon)erf en het trottoir. De veiligheid en gebruikswaarde van verblijfsgebieden kan aanzienlijk worden vergroot door:
• waar mogelijk erven te realiseren in plaats van 30 km-straten;
• in 30 km-straten te zorgen voor goede, brede, autovrije trottoirs.Veilig Verkeer Nederland

Verkeren in verblijfsgebieden

publicatie