boek

Werkboek schoolomgeving : samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving

Soort uitgave: boek
Uitgever: Agentschap Wegen en Verkeer te Brussel, tel. (02) 553 79 01, www.vlaanderen.be
Verschijningsdatum: 1 september 2010
Bestandsgrootte: 41,3 mb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

Met de opmaak van dit “Werkboek Schoolomgeving, Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving” komt de Vlaamse Overheid tegemoet aan de vraag om door het bos de bomen te zien. Het bestaat uit een inventarisatie van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek, die bovendien ook kan worden gebruikt om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. Het is niet alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar ook hoe een specifieke school tot de beste ingrepen komt. Echt maatwerk aangepast aan de “school”. Een wijkschool met 30 kleuters heeft een andere aanpak nodig dan een secundaire technische school met 1.000 leerlingen. Het STOP-principe blijft hierbij wel centraal staan.
Het geïntegreerde werkboek behandelt ook de thema’s educatie, sensibilisatie en handhaving, de zogenaamde 3E-benadering (Engineering, Education, Enforcement). Het doel is om het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste te bemoeilijken of te ontraden. De verkeersdeelnemers zijn daarbij veelal de (groot)ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de buurtbewoners. Hiermee wordt ook de vierde E van ‘Engagement’ toegevoegd.


boek