Verkeersborden en verkeersregels in Nederland

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag, tel. 0800-8051 , www.rijksoverheid.nl
Verschijningsdatum: mei 2014
Aantal pagina's: 88
Download: klik hier...

In deze publicatie vindt u informatie over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland. De publicatie is een verkorte versie van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
De publicatie bevat de volgende onderwerpen:
verkeersgedrag;
verkeersregels;
verkeerstekens;
aanwijzingen;
bijzondere bepalingen voor gehandicapten;
tijdelijke verlaging maximumsnelheid bij verstoring olie-aanvoer;
milieuzones.

N.B. In de brochure staat dat u meerdere exemplaren telefonisch kunt bestellen. Dit is echter niet mogelijk. De brochure is uitsluitend via de website te downloaden.

Brochure