publicatie

De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km-uur-erftoegangswegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: juni 2009
Aantal pagina's: 121
Download: klik hier...

Dit onderzoek analyseert de ongevallen op 30km/uur-erftoegangswegen. Het is toegespitst op slachtoffers onder voetgangers en fietsers in aanrijdingen met motorvoertuigen (motor, auto, bestelauto, vrachtauto of bus). Bromfietsers zijn buiten beschouwing gelaten, mede omdat de registratie van ongevallen met bromfietsers op 30km/uur-erftoegangswegen niet betrouwbaar is. Het onderzoek is beperkt tot ongevallen met ernstige afloop, dat wil zeggen, ziekenhuisopname of dodelijk letsel.

 

SWOV

 

De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km-uur-erftoegangswegen

 

publicatie