document

Geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspaden - 2022

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (010) 282 50 00, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: 16-05-2022
Aantal pagina's: 15
Download: klik hier...

Aflopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en praktijkervaringen opgedaan naar het toepassen van markering op fietspaden. Vanuit een aantal provincies en gemeenten is daarbij (o.a. in Tour de Force -verband) de ambitie uitgesproken om te komen tot een standaard voor markering op fietspaden en deze verder te ontwikkelen tot een landelijke richtlijn.

In deze notitie worden de aanbevelingen voor kant- en asmarkering toegelicht en onderbouwd. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op beschikbare literatuur en onderzoekenen richten zich primair op de markering op wegvakken. De aanbevolen kantmarkering en asmarkering is toepasbaar op alle typen fietspaden: solitaire, aanliggende en vrijliggende fietspaden.

 

De notitie vervangt de richtlijnen voor markering op fietspaden uit CROW-publicaties 207 ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering’ en 351 ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’. Bij toekomstige actualisaties van deze CROW-publicaties worden de aanbevelingen uit deze notitie ‘Markering op fietspaden’ daar in verwerkt tot richtlijnen.

 

 

CROW-Fietsberaad

 

Geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspaden 2022