publicatie 315A

Basiskenmerken kruispunten en rotondes

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 69 53 00, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 10 juli 2015
ISBN: 978 90 6628 654 2
Aantal pagina's: 128
Bestellen: klik hier...

De publicatie is een praktisch en beleidsmatig instrument voor professionals die werkzaam zijn binnen wegontwerp, wegbeheer en verkeersveiligheid. U kunt de kennis toepassen bij een nieuw ontwerp van een kruispunt of rotonde of bij het uitvoeren van periodiek onderhoud. De kennis sluit naadloos aan op de publicatie 'Basiskenmerken wegontwerp'. De kennis is online beschikbaar via de 'Online Kennismodule Basisinformatie wegontwerp' (gratis bij aanschaf van een kennismodules uit het vakgebied Verkeer en Vervoer).

Breed draagvlak in de markt
Het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Mobiliteit (voorheen: Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO)) heeft in mei 2015 de kennis uit ‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’ vastgesteld. Er is afgesproken dat wegbeheerders deze richtlijnen gebruiken (bij voorkeur) om zo de uniformiteit en verkeersveiligheid van het wegennet te versterken.

.

publicatie 315A