rapport

Gedrag van automobilisten op kruispunten : meer duidelijkheid over voorrangssituatie op kruispunten is veiliger voor fietsers

Soort uitgave: rapport
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: 2013
Bestandsgrootte: 12 mb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

Dit rapport wil inzicht geven in de manier waarop automobilisten met overstekend verkeer (fietsers of automobilist) op kruispunten omgaan en hoe zij daarbij onderscheid maken tussen fietsers (kwetsbare verkeersdeelnemers) en auto’s. Dit inzicht kan leiden tot maatregelen waardoor minder fietsers – kwetsbare verkeersdeelnemers – op kruispunten worden doodgereden of ernstig gewond raken.

rapport R-2013-11