publicatie 331

Handboek Wegontwerp 2013 - Regionale stroomwegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 5 november 2013
ISBN: 978 90 6628 629 0
Aantal pagina's: 150
Bestellen: klik hier...

Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerpen van een regionale stroomweg buiten de bebouwde kom. Het leidt de lezer stapsgewijs door alle aspecten die daarbij komen kijken. Doelgroepen zijn wegbeheerders maar ook op wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.


Stroomwegen vormen de hoogste categorie in het wegennet. Voor regionale stroomwegen zijn ontwerpsnelheden gekozen die een sobere vormgeving van de regionale stroomweg mogelijk maken en die tevens zorgen voor een zekere uniformiteit binnen de categorie stroomwegen. Voor de wegvakken geldt een ontwerpsnelheid van 100 km/h en voor verbindingswegen in knooppunten en aansluitingen 80 km/h, 50 km/h en eventueel 30 km/h.


Deze publicatie is de herziening van publicatie 164a ‘Handboek wegontwerp – Stroomwegen’ uit 2002. In het nieuwe handboek zijn onder andere de basiskenmerken wegontwerp opgenomen en gemotoriseerde tweewielers.


Deze publicatie maakt deel uit van de serie ‘Handboek wegontwerp 2013’.


Errata juni 2014

 

 

publicatie 331