factsheet

Herkenbare vormgeving van wegen

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: januari 2010
Aantal pagina's: 6
Download: klik hier...

Een van de principes van Duurzaam Veilig is dat een weg een herkenbare vormgeving moet hebben en een voorspelbaar wegverloop. Weggebruikers weten zo welk gedrag er van hen wordt verwacht en wat zij van anderen kunnen verwachten, waardoor ongevallen worden voorkomen. Maar wat verstaan we precies onder herkenbaarheid van wegen en wat is een herkenbare weginrichting? In deze factsheet komt de theoretische achtergrond van het begrip herkenbaarheid aan de orde en wordt beschreven hoe men dit in de praktijk toepast. Er wordt ingegaan op de richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken. Daarnaast presenteert deze factsheet de belangrijkste onderzoeksresultaten over herkenbaarheid van wegenSWOV


Herkenbare vormgeving van wegen

factsheet