publicatie 209177

Landschappelijke vormgeving rotondes

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Provincie Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl
Verschijningsdatum: september 2012
Aantal pagina's: 55
Download: klik hier...

De provincie Zuid-Holland heeft in 2012 een bestand van meer dan 140 rotondes die in haar beheer zijn, verspreid over de hele provincie. Deze rotondes vormen steeds vaker nieuwe oriëntatiepunten in het landschap. De rotondes zijn bij uitstek geschikt om het karakter van een weg, streek, stad, dorp of landschap te versterken. In dit rapport is de basisvormgeving van de middeneilanden en de buitenrand van de rotondes vastgelegd. De functionaliteit en verkeersveiligheid staat bij deze rotondes voorop.In deze nota worden uitgangspunten geformuleerd die enerzijds zorgen voor het ontstaan van een familie van rotondes, en die het beeld van een typische Zuid-Hollandse rotonde bewerkstelligen. Anderzijds is het wenselijk met de invulling van de rotonde te reageren op de omgeving en aan te sluiten bij het landschap wat zich in de nabijheid van de rotonde bevindt. In deze nota zullen hiervoor handvatten worden geboden.


De provincie krijgt ook steeds vaker te maken met burgers of instanties die een rotonde willen 'sponsoren'. In ruil voor het beheer van een rotonde willen zij hun naam of merk aan een rotonde verbinden door invulling te geven aan het ontwerp van de rotonde. Dit rapport biedt heldere kaders aan een dergelijke invulling van de rotonde en het toepassen van bijvoorbeeld sponsoruitingen.

publicatie 209177