folder

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... over erven, 30 km en 60 km zones

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ROVG te Arnhem, tel. (026) 359 98 40, www.rovg.nl
Verschijningsdatum: november 2008
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

 Het ROVG heeft een nieuwe publieksfolder over verblijfsgebieden uitgebracht. Deze folder gaat in op de verschillende verblijfsgebieden die een weggebruiker kan tegenkomen en waarom het zo belangrijk is om daar je snelheid te matigen.

In de folder worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

•Het (enorme) verschil in remweg wanneer je 30 of 50 km/uur rijdt
•De verschillende verblijfsgebieden: erven, 30 en 60 km zones
•De borden die je kunt tegenkomen
•De verkeersregels die gelden
•De voorzieningen die de wegbeheerders treffen

Maar bovenal is de folder een oproep aan de weggebruikers om binnen verblijfsgebieden oog te hebben voor elkaar en met elkaar rekening te houden.