rapport

Ontwerp en inrichting van spitsstroken

Soort uitgave: rapport
Uitgever: Rijkswaterstaat te Delft, tel. (088) 798 25 55, www.rws.nl
Verschijningsdatum: 8 april 2013
Aantal pagina's: 79
Download: klik hier...

Om de doelstelling voor een verbeterde doorstroming en het behoud van verkeersveiligheid te verwezenlijken, is het van belang dat spitsstroken zodanig worden ontworpen en ingericht dat bij weggebruikers geen verwarring zal ontstaan. Daardoor is het belangrijk dat deze stroken zo uniform mogelijk ingericht worden en aansluiten bij reeds gebruikelijke systematieken voor bijvoorbeeld bewegwijzering, zodat de situatie op grond van een eenduidige inrichting duidelijk herkenbaar is voor de automobilist. Dit document biedt de ontwerper houvast bij het ontwerp en inrichting van spitsstroken.

rapport