brochure

Seniorenproof wegontwerp voor fietsers

Soort uitgave: brochure
Uitgever: Blijf Veilig Mobiel, tel. (0348) 466628, www.blijfveiligmobiel.nl
Verschijningsdatum: 18 november 2012
Aantal pagina's: 21
Download: klik hier...

De brochure senioren-proof wegontwerp geeft tips voor seniorenproof wegontwerp binnen de bebouwde kom en biedt handvatten voor belangenorganisaties voor overleg met gemeenten en bevat tips en ontwerpsuggesties voor wegbeheerders (verdere uitwerking in CROW-publicatie 309). Ook reikt de brochure zogenaamde ´quick wins´ aan: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn en toch tot een substantiële verbetering leiden van de verkeersveiligheid van senioren.

brochure