publicatie 257

Turborotondes

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 juni 2008
ISBN: 978 90 6628 513 2
Aantal pagina's: 128
Bestellen: klik hier...

De turborotonde is in opkomst. Naar verwachting zal het huidige aantal van zeventig in de komende jaren flink toenemen. Belangrijkste reden: een turborotonde is beduidend verkeersveiliger dan een ‘gewone’ (concentrische) tweestrooksrotonde, terwijl de capaciteit vergelijkbaar of hoger is. Het ontwerp, de uitvoering en de inrichting van een turborotonde luisteren echter nauw. In CROW-publicatie 257 ‘Turborotondes’ is alle beschikbare kennis samengebracht, uiteraard volgens de laatste stand der techniek. Op de bijgevoegde cd-rom vindt u een groot aantal basisontwerpen.

publicatie 257