Veilig je draai vinden.... op rotondes in Gelderland

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ROV-Oost Nederland te Zwolle, tel. (038) 499 81 40, www.rovoostnederland.nl
Verschijningsdatum: augustus 2010
Aantal pagina's: 16
Download: klik hier...

Het ROV Oost Nederland (Het voormalige ROVG) heeft een nieuwe publieksfolder over rotondes uitgebracht. De bedoeling van deze folder is enerzijds om weggebruikers wegwijs te maken in de grote verscheidenheid aan rotondes die is ontstaan en anderzijds om ze tips aan te reiken hoe ze deze vlot en veilig kunnen berijden. De folder is een actualisatie van een eerdere ROVG-folder. Deze actualisatie was nodig omdat er de afgelopen jaren nogal wat is veranderd. Zo heeft bijvoorbeeld de turborotonde haar intrede gedaan.


De folder gaat in op het hoe en waarom van rotondes en behandelt vervolgens de volgende onderwerpen:
- De verschillende rotondevormen
- De positie van de fietser
- De verkeersborden die je tegen kunt komen
- Tips om rotondes (veilig) te bereiden