rapportage

Verbeterde wegmarkering en bewegwijzering op snelfietsroutes

Soort uitgave: rapport
Uitgever: Provincie Utrecht, www.provincie-utrecht.nl
Verschijningsdatum: november 2017
Aantal pagina's: 65
Download: klik hier...

Een belangrijk aanbeveling uit het masterplan voor de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort is het ontwerpen van veiligheidsverhogende, betrouwbare en gebruiksvriendelijke wegmarkering en bewegwijzering. Om tot veilige wegmarkering en gerichte fietsbewegwijzering te komen, hebben Van Rens, Loendersloot Groep en KeuzeWeg in opdracht van de provincie Utrecht een gezamenlijke aanpak bedacht.


Dit rapport bevat een ontwerp voor de markering en een ontwerp voor de systeembewegwijzering op de snelfietsroute ‘De Stijl’ tussen Utrecht en Amersfoort.

rapport