De verkeersregelaar bij evenementen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ROVG te Arnhem, tel. (026) 359 98 40, www.rovg.nl
Verschijningsdatum: april 2009
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

Met ingang van 1 maart 2009 zijn een aantal regels voor verkeersregelaars gewijzigd. Naar aanleiding hiervan heeft het ROV-Zuid-Holland in samenwerking met de regionale politiekorpsen uit Zuid-Holland de folder "DE VERKEERSREGELAAR BIJ EVENEMENTEN" uitgebracht en tevens voor andere provincies beschikbaar gesteld. De folder is bestemd voor een ieder die met verkeersregelaars werkt of moet gaan werken en licht alle soorten verkeersregelaars toe. Het accent ligt echter op de verkeersregelaars bij evenementen.

Er wordt ingegaan op een aantal praktische vragen, zoals:

•wanneer is sprake van een evenement?
•hoe kom je aan een vergunning?
•hoe zit het met de aansprakelijkheid en verzekering?
•wat zijn de bevoegdheden van een verkeersregelaar?
•hoe is het toezicht geregeld?