Handleiding Kort en hevig

Handleiding Kort en Hevig

Soort uitgave: handleiding
Uitgever: Gemeente Amsterdam, ingenieursbureau, tel. (020) 251 1111, www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
Verschijningsdatum: 25 maart 2014
Aantal pagina's: 41
Download: klik hier...

Tot op heden is het in Amsterdam gebruikelijk dat weginfrastructuurprojecten (Reconstructies of Vervangingsprojecten) zodanig moeten worden gerealiseerd dat het verkeer zo veel mogelijk doorgang moet kunnen vinden; om dat mogelijk te maken, moet het werk in meerdere fases worden uitgevoerd. Bij het opstellen van de overall-planning wordt veelal uitgegaan van deze traditionele manier van werken met de daarbij behorende vrij lange uitvoeringsperioden.


In het recente verleden zijn echter ook ervaringen opgedaan met een heel andere manier van werken. Soms uit nood geboren, soms vanwege een sterke voorkeur van omliggende bedrijven. Bij deze nieuwe manier van werken wordt het volledige werkterrein afgesloten voor het verkeer. Het werk wordt zo, veel sneller dan de burger gewend is, uitgevoerd en opgeleverd. Deze manier van werken wordt Kort en Hevig genoemd.

Kort en Hevig - Realisatie hoofdinfrastructuur projecten