publicatie artikelnummer 525

Specificaties voor materiaal en materieel – Werk in Uitvoering 96a/96b

Soort uitgave: deelpublicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 juli 2020
ISBN: 9789066286788
Aantal pagina's: 140
Bestellen: klik hier...

De publicatie bevat technische objectspecificaties en functie-eisen voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden. Op zowel autosnelwegen als wegen buiten en binnen de bebouwde kom.

Betere bruikbaarheid in nieuwe contracten en samenwerkingsvormen
Deze publicatie is bestemd voor planners, voorbereiders, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden, maar zeker ook voor materiaalbeheerders en materiaalinkopers. In deze nieuwe versie (juni 2020) is onder andere tegemoetgekomen aan de wens van een betere bruikbaarheid in nieuwe contracten en samenwerkingsvormen.

Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2013 met dezelfde titel ‘Specificaties voor materiaal en materieel’ (publicatie 515). De editie daarvoor was van 2005.

De 6 publicaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het veilig werken op en langs wegen kan bijvoorbeeld niet worden volstaan met alleen de delen waarin de maatregelen zijn beschreven. Voor het voorbereidingsproces en de onderbouwing van de maatregelen is het richtlijndeel 'Beleid en proces' van belang.

artikelnummer 525