publicatie

Towards Safer Work Zones

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ERF, tel. +32 2 644 58 77, www.erf.be
Verschijningsdatum: 31 maart 2015
Aantal pagina's: 36
Download: klik hier...

Op 12 en 13 februari 2015 werd in Athene een Technical Conference on Road Infrastructure Safety Equipment gehouden door de European Union Road Federation (ERF). Tijdens deze conferentie werd het rapport “Towards Safer Work Zones” gepresenteerd met een reeks richtlijnen inzake minimale veiligheidseisen worden gepresenteerd voor materiaal ingezet in de werkzones op de TEN-T-netwerk (bijvoorbeeld wegbeveiligingssystemen, verkeersborden, wegmarkeringen, verlichting, ITS).

publicatie