online publicatie

Verkeer bij evenementen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 10 december 2017
Bestellen: klik hier...

CROW lanceerde de online publicatie ‘Verkeer bij Evenementen’ als onderdeel van de Online Kennismodule Verkeersmanagement. Hierin kunt u een compleet stappenplan met verkeersmaatregelen doorlopen, voor het vlot, veilig en gastvrij organiseren van verkeer rond evenementen.


Het goed organiseren van mobiliteit bij evenementen is belangrijk om te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer, voor een veilige verkeersafwikkeling en voor een gastvrije beleving. Daarom moet in alle fasen van de organisatie van een evenement aan het verkeer gestructureerd aandacht worden gegeven: voor, tijdens en na afloop van het evenement. De kennis uit ‘Verkeersmaatregelen bij evenementenverkeer’ ondersteunt in dit hele proces.


Quick Scan

Het eerste deel van de publicatie bestaat uit een Quick Scan, om in de beginfase snel een beeld te krijgen van de verkeersafwikkeling bij een evenement. Een situatieschets maakt duidelijk op welke onderdelen de organisator wel of geen actie moet ondernemen. Het gebruik van de Quick Scan kan de beoordeling van de vergunningsaanvraag voor zowel de evenementorganisator als de gemeente versnellen.


Stappenplan

Ook bevat het document een stappenplan voor het organiseren van een evenement. Hierin staan de volgende stappen beschreven: overheidsorganisatie op orde vóór een evenement zich aandient, opstarten van de organisatie van een evenement, mobiliteitsanalyse, bepalen maatregelen en opstellen Mobiliteitsplan, vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering tijdens het evenement en evaluatie.


Maatregelen

Als uit de mobiliteitsanalyse blijkt dat er problemen zijn met de verkeersafwikkeling, moet bepaald worden welke (combinatie van) maatregelen het beste genomen kunnen worden. De mogelijke maatregelen en toepasbaarheid zijn op een rij gezet, als zijnde uw gereedschapskist met tools. Elke tool is voor een specifieke situatie op het gebied van mobiliteitsmanagement, verkeers- en parkeermanagement, verkeersmaatregelen, crowdmanagement en informatievoorziening.


Meer weten?

De kennis 'Verkeersmaatregelen bij evenementen' is onderdeel van de Kennismodule Verkeersmanagement. Lees meer over deze kennismodule, meer over de publicatie Verkeer bij evenementen en/of download de gratis Quick Scan.

 

online publicatie