publicatie 346

Verkeersmanagement bij (wegen)bouwprojecten

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 29 oktober 2014
Aantal pagina's: 48
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie beschrijft de kennis over verkeersmanagement en bijbehorende instrumenten bij (wegen)bouwprojecten die reeds her en der beschikbaar was, maar (nog) niet op generiek niveau was verzameld en gebundeld.

De publicatie biedt wegbeheerders vanuit hun rol in de verschillende fasen van het bouwproces handvatten bij het afwegen en selecteren van verkeersmaatregelen. Een groot aantal praktijkvoorbeelden wijst daarbij de weg.

publicatie 346