factsheet

Verkeersveiligheid bij werk in uitvoering

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: juli 2010
Aantal pagina's: 5
Download: klik hier...

Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Van alle dodelijke verkeersongevallen die in de periode 2000-2009 geregistreerd zijn vond ongeveer 2% tijdens werk in uitvoering (WiU) plaats. Daarnaast lijkt WiU het ongevalsrisico te verhogen. Bij WiU-ongevallen zijn relatief vaak vrachtauto's betrokken. Vooral binnen de bebouwde kom wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met fietsers. Bij een aantal ongevallen binnen de bebouwde kom blijkt dan ook dat vooral langzaam verkeer een afgezette weg is ingereden. Buiten de bebouwde kom vinden tijdens WiU relatief vaak kop-staartbotsingen plaats en zijn enkele botsingen met pijlwagens, botsabsorbers en ander materieel geregistreerd. Bij deze ongevallen speelt een te hoge snelheid waarschijnlijk een rol. Snelheidsmaatregelen als handhaving, dynamische snelheids-informatie en geloofwaardige snelheidslimieten kunnen helpen om de snelheid bij WiU te verlagen. Botsabsorbers en andreasstrips verminderen het risico en verlagen de ernst van WiU-ongevallen.SWOV

Verkeersveiligheid bij werk in uitvoering


Factsheet

factsheet