toelichting

Wegafzettingen bij zeer kortdurende werkzaamheden

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: juli 2007
Aantal pagina's: 5
Download: klik hier...

In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de risicoafweging bij zeer kortdurende werkzaamheden. Het artikel moet dan ook worden gezien als een handreiking om, al dan niet samen met de wegbeheerder, een afweging te maken van het aanrijdgevaar en de daaruit voortvloeiende risico's en op basis daarvan te ko-men tot een aangepaste maatregel die in verhouding staat tot de feitelijke werkzaamheden.

CROW

Wegafzettingen bij zeer kortdurende werkzaamheden

 

 

toelichting