publicatie 529

Werken op autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a - 2020

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 01 juli 2020
ISBN: 9789066286818
Aantal pagina's: 100
Bestellen: klik hier...

De publicatie is bestemd voor planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op autosnelwegen.

Werken volgens het vigerende beleid
De in deze publicatie opgenomen principes stellen je in staat het vigerende beleid en de daaruit voortvloeiende eisen te vertalen naar projectspecifieke maatregelen die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau voor wegwerkzaamheden op autosnelwegen. Daarbij kun je ook gebruik maken van de standaardmaatregelen die beschikbaar zijn in het handboek 'Standaardmaatregelen op autosnelwegen 96a' (publicatie 530A).

Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2017 met als titel ‘Maatregelen op autosnelwegen’ (publicatie 519). De editie daarvoor was van 2013.

De 6 publicaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een volledig correcte afzetting op specifiek autosnelwegen zijn minimaal drie delen nodig:
‘Beleid en proces' (publicatie 526)
‘Specificaties voor materiaal en materieel’ (publicatie 525)
En dit richtlijndeel ‘Werken op autosnelwegen’ (publicatie 529).

 

publicatie 529