document

10 Gouden regels om rekening te houden met de weggebruiker

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 14 april 2009
Aantal pagina's: 50
Bestellen: klik hier...

Deze brochure is bedoeld voor elke Rijkswaterstater, die te maken heeft met weggebruikers. We willen je op een niet al te ‘wetenschappelijke' manier meer inzicht bieden in die weggebruiker: wat kan hij aan en wat niet? Wat wil hij en wat niet? Die kennis zorgt ervoor dat de weggebruiker op jouw weg zo goed mogelijk functioneert. De brochure is gebaseerd op bijdragen van Nederlandse deskundigen op het gebied van de mens in het verkeer: Dr. Ir. A.R.A. van der Horst, TNO Soesterberg; Prof. Dr. J.A. Rothengatter, Rijksuniversiteit Groningen; Prof. Dr. J. Theeuwes, Vrije Universiteit Amsterdam; Drs. M.G.F. Lambers, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart. Hun bijdragen zijn vertaald in tien simpele regels. Die regels zijn systematisch ingedeeld. We beginnen natuurlijk bij de mens: de weggebruiker. Vanuit die weggebruiker werken we stap voor stap naar buiten: hoe de weggebruiker tegen het verkeer aankijkt, wat hij doet met de weg en de omgeving en welke eisen hij stelt aan de informatie, die je hem verschaft.