document

Gebiedsgericht Benutten plus Duurzaam veilig

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS te Rotterdam, tel. (010) 282 59 59, www.rws.nl
Verschijningsdatum: april 2007
Aantal pagina's: 106
Download: klik hier...
Afgezien van Gebiedsgericht Benutten is het ook van belang dat de veiligheid in het verkeer gewaarborgd is. Daarom wordt in de brochure “Gebiedsgericht Benutten plus Duurzaam Veilig” per stap de relatie gelegd tussen gebiedsgericht benutten en duurzaam veilig. De brochure heeft als doel om de betrokken partijen eraan te herinneren dat ze bij het oplossen van verkeersproblemen ook rekening moeten houden met de veiligheid. Het resultaat van het gebruiken van de brochure in het proces is dat wordt nagedacht over de veiligheidsconsequenties van beslissingen.