document

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker : wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS te Utrecht, tel. (0800) 8002, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: mei 2010
Aantal pagina's: 78
Download: klik hier...

Dit onderzoek belicht de mening van de weggebruiker over wegwerkzaamheden. De rijksoverheid maakt naar eigen inzicht keuzes om verkeershinder bij ingrijpende wegwerkzaamheden te beperken, maar wat wil de weggebruiker eigenlijk? Heeft de weggebruiker dezelfde wensen en maakt de weggebruiker dezelfde keuzes als Rijkswaterstaat? Om deze vragen te beantwoorden heeft Rijkswaterstaat Verkeerscentrum Nederland (VCNL) in samenwerking met de ANWB een onderzoek laten uitvoeren onder weggebruikers.