document

MinderHinder in de Praktijk : Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS te Utrecht, tel. (0800) 8002, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: februari 2011
Aantal pagina's: 106
Download: klik hier...

In MinderHinder in Praktijk - voorheen Het MinderHinderboekje - vindt u de voornaamste punten waar u aan moet denken als u betrokken bent bij het plannen en/of uitvoeren van werken aan de weg. Ook kunt u lezen hoe u de wensen en verlangens van de weggebruiker optimaal kunt laten meewegen. De inhoud is geen complete handleiding voor alles waar u aan moet denken bij wegwerkzaamheden, deze informatie staat in de werkwijzer MinderHinder.
Dit boekje is geen onderdeel van de werkwijzer, maar het is wel een mooie aanvulling.
Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij wegwerkzaamheden.
Dus onder andere voor medewerkers van districten, van verkeersmanagement en infraproviding, verkeerskundigen van de verkeerscentrales en VCNL. Maar ook voor medewerkers op de werkvloer van de aannemers.
Het boekje is dus vooral bedoeld voor mensen van de praktijk.