AP 4 2 Oplegnotitie versie 10

Richtlijn Zuid-Holland informatie op dynamische informatiepanelen

Soort uitgave: oplegnotitie
Uitgever: Bereik te Rotterdam, tel. (088) 544 51 61, www.bereiknu.nl
Verschijningsdatum: 4 juli 2019
Aantal pagina's: 15
Download: klik hier...

Het kennisinstituut CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is. Door de CROW is de landelijke “Richtlijn informatievoorziening op dynamische informatiepanelen” opgesteld. In deze richtlijn staat beschreven hoe teksten op DRIPs opgebouwd worden. Om deze richtlijn breed toepasbaar te maken, biedt de richtlijn ook een aantal vrijheden.


De vier grootste wegbeheerders in Zuid-Holland hebben in het belang van een uniforme weergave in de regio en duidelijkheid voor de weggebruiker in goed overleg een regionale aanpassing met aanscherpingen en aanvullingen op deze richtlijn gemaakt (zie link onderaan). Hiervoor zijn de regionale verkeerskundigen een aantal keer bij elkaar geweest. De regionale aanpassing wordt vanaf augustus gebruikt op de verkeerscentrales.

 

AP 4_2_Oplegnotitie versie 10