artikel D1073

Richtlijn informatievoorziening op dynamische informatiepanelen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 69 53 00, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 23 maart 2017
Aantal pagina's: 30
Download: klik hier...

Veel wegbeheerders zetten dynamische informatiepanelen (vaak afgekort tot DRIPs) in om langs de kant van de weg weggebruikers te informeren over zaken als omleidingen, reistijden, vertragingen of andere boodschappen. DRIP’s zijn een van de instrumenten in het kader van verkeersmanagement. De richtlijn geeft de wegbeheerders kennis en handvatten, waarmee ze de informatiepanelen zo kunnen inrichten dat de weggebruiker de informatie op de DRIPs snel kan lezen, begrijpen en zonodig actie kan ondernemen. De richtlijn is vooral bedoeld voor verkeerskundigen en wegverkeersleiders die teksten en afbeeldingen maken en willen plaatsen op verschillende dynamische informatiepanelen.

 

artikel D1073