publicatie 517

Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in uitvoering 96b

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 21 november 2014
ISBN: 978 90 6628 647 4
Aantal pagina's: 280
Bestellen: klik hier...

De maatregelboeken van de CROW-publicatiereeks 96b zijn herzien en samengevoegd. Dit betreft de volgende richtlijndelen: Maatregelen naast de rijbaan, Maatregelen op de rijbaan, Maatregelen op kruispunten en rotondes en Maatregelen op fiets- en voetpaden.

De samengevoegde publicatie ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96b’ sluit daarmee naadloos aan op de richtlijndelen:

- Maatregelen op autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96a
- Beleid en proces veilig werken aan wegen
- Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b

publicatie 517