publicatie 527

Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b - 2020

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 juli 2020
ISBN: 978 90 6628 6801
Aantal pagina's: 218
Bestellen: klik hier...

De publicatie is bestemd voor planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op niet autosnelwegen.

Werken volgens het vigerende beleid
De in deze publicatie opgenomen principes stellen je in staat het vigerende beleid en de daaruit voortvloeiende eisen te vertalen naar projectspecifieke maatregelen die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau voor wegwerkzaamheden op niet-autosnelwegen. Daarbij kun je ook gebruik maken van de standaardmaatregelen die beschikbaar zijn in het handboek 'Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen 96a' (publicatie 530B).


​Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2014 met als titel ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’ (publicatie 517).

De 6 publicaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een volledig correcte afzetting op specifiek autosnelwegen zijn minimaal drie delen nodig:
- ‘Beleid en proces' (publicatie 526)
- ‘Specificaties voor materiaal en materieel’ (publicatie 525)
En dit richtlijndeel ‘Werken op niet-autosnelwegen’ (publicatie 527).

publicatie 527