deelpublicatie 976

Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering – Werk in Uitvoering 96a/96b

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 november 2005
ISBN: 90 6628 467 6
Aantal pagina's: 156
Bestellen: klik hier...

Deze deelpublicatie beschrijft de systemen voor gedeeltelijke en volledige omleidingen. U vindt bijvoorbeeld informatie voor het omleiden van vrachtverkeer of het omleiden van alleen het doorgaande verkeer. Daarnaast is aandacht voor het omleiden van fietsverkeer en openbaar vervoer. Ook de consequenties voor bedrijven en omwonenden komen aan bod. Verder vindt u informatie over de bebakening en bebording die u kunt gebruiken.

deelpublicatie 976