publicatie 10

Asfalt als fietspadverharding: gewenst en mogelijk

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: augustus 2006
Aantal pagina's: 12
Download: klik hier...

Asfalt of tegels? Voor fietsers is het antwoord helder: zij geven de voorkeur aan het comfort van asfalt. Veel gemeenten en provincies kiezen daarom consequent voor asfalt. Voor een aantal wegbeheerders is die keus echter niet zo eenduidig. Zij zien toch een aantal onoverkomelijke bezwaren tegen het asfalteren van fietspaden. Aanlegkosten, kabels, gasleidingen en boomwortels zijn de bezwaren die het meest genoemd worden.
Meestal onterecht, bleek tijdens een themabijeenkomst van het Fietsberaad met experts op het gebied van wegenbouw en boomwortels. Fietsberaad zette kort en krachtig op een rij waarom in bijna alle gevallen zonder bezwaar asfalt toegepast kan worden. In deze publicatie worden de veelgenoemde bezwaren stuk voor stuk behandeld.

Vier bezwaren die aan bod komen (die meestal ten onrechte worden genoemd):
1. Asfalt is veel duurder dan tegels en klinkers.
2. Asfalt boven kabels en leidingen is lastig bij onderhoudswerkzaamheden en valt moeilijk te herstellen, waardoor de beheerkosten hoog zijn.
3. Boven gasleidingen mag helemaal geen asfalt komen.
4. Asfalt is gevoelig voor boomwortelschade. Omgekeerd veroorzaakt asfalt schade aan bomen, omdat de wortelgroei wordt geremd en er onvoldoende water en lucht is voor de wortels.

publicatie 10