publicatie 3

Dynamiek in het parkeren van fietsen bij stations

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: mei 2003
Aantal pagina's: 55
Download: klik hier...

De toename van het aantal onbeveiligd geparkeerde fietsen blijkt erg groot te zijn bij de onderzochte grotere centrumstations: gemiddeld 43% in vijf jaar, met uitschieters naar 60 tot 70%. Natuurlijk is die toename sterk gerelateerd aan de toename van het aantal treinreizigers, maar na correctie daarvoor moet nog een verklaring worden gevonden voor een gemiddelde toename van 26% in vijf jaar.
Uit dit onderzoek blijkt dat het uit Leiden en Tilburg al bekende fenomeen van aanzienlijke
aantallen langdurig ongebruikt geparkeerde fietsen zich bij grotere stations tamelijk algemeen voordoet. Er wordt geconstateerd dat er gegronde reden is om beleid omtrent dit onderwerp voor te bereiden. Want stel dat het lukt om de meeste van de langdurig geparkeerde fietsen te weren van (in ieder geval) de A-locaties: dan wordt bij verschillende grotere NSstations echt veel gewonnen. De allerlaatste - en allerduurste - parkeerplaatsen hoeven dan niet meer gerealiseerd te worden. Vooral wanneer het hierbij zou gaan om mogelijk inpandige of ondergrondse onbeveiligde fietsparkeervoorzieningen, levert dit aanzienlijke besparingen op de investeringsbudgetten op. 

publicatie 3