publicatie 8

Fietsers in voetgangersgebieden; Feiten en richtlijnen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: juli 2005
Aantal pagina's: 179
Download: klik hier...

In veel Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren de aandacht voor de verblijfskwaliteit van het centrumgebied toegenomen. Veel gemeenten hebben in dit kader de toegankelijkheid van voetgangersgebieden voor fietsers heroverwogen, wat niet zelden tot een ware (politieke) kwestie heeft geleid. Deze kwesties hebben een grote verscheidenheid aan oplossingen opgeleverd. Richtlijnen voor het thema ‘fietsers in voetgangersgebieden’ zijn dan ook niet voorhanden, zodat (politieke) keuzes niet of nauwelijks cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Daardoor is van enige uniformiteit in beleid en regelingen omtrent fietsen in voetgangersgebieden in Nederland geen sprake.
Het Fietsberaad gaf BRO de opdracht om op straat te gaan kijken of er lessen te trekken zijn uit de praktijk. In december 2004 was het onderzoeksrapport gereed. Daarna zijn van alle 15 onderzochte centrumgebieden overzichten gemaakt van de structuren in en rond de stadscentra en van de meetgegevens, weergegeven op qua schaal en beeld identieke kaartondergronden en aangevuld met foto’s van de betreffende straten. De tekst van het onderzoeksrapport en de als voorbeeldencatalogus bruikbare overzichten van 15 centrumgebieden zijn in deze Fietsberaad-publicatie samengevoegd.

publicatie 8