publicatie 4

De fietsvriendelijkheid van verkeersregelinstallaties; Verkennend onderzoek op 24 kruispunten met verkeerslichten in 6 provinciehoofdsteden

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: november 2003
Aantal pagina's: 92
Download: klik hier...

In deze publicatie wordt ingegaan op een aantal technische aspecten van verkeerslichtenregelingen en op mogelijke oorzaken van wachten, lang wachten of zelfs onnodig lang wachten bij verkeerslichten. Tevens zijn er een serie conclusies en aanbevelingen.
Met meer aandacht voor hun verkeersregelinstallaties kunnen gemeenten op vele manieren winst boeken bij de afwikkeling van verkeersstromen. Dat geldt zeker ook voor de afwikkeling van het fietsverkeer. Minder oponthoud voor fietsers bij VRI’s is geen kwestie van ‘snufjes’ en ‘speeltjes’, maar van erkenning van de waarde en de vele mogelijkheden van VRI-beleid. Dat VRI-beleid moet passen bij het overige verkeersbeleid en ervan uitgaan dat fietsers en voetgangers gelijkwaardig zijn aan automobilisten en openbaarvervoergebruikers en evenzeer hechten aan een vlotte doorstroming en comfort. Daar valt grote winst te boeken. 

publicatie 4