publicatie 7

Het fietsbeleid van de Europese toppers: langdurig en integraal

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: december 2009
Aantal pagina's: 120
Download: klik hier...

Deze publicatie is in 2009 geheel herzien heeft de nieuwe titel: Fietsberaadpublicatie 7: Het fietsbeleid van de Europese toppers: langdurig en integraal. De originele titel van de publicatie is: Fietsberaad publicatie 7. Langdurig en integraal: het fietsbeleid van Groningen en andere Europese fietssteden.

Publicatie met tien stedenverhalen die een beeld geven van hoe het fietsbeleid over een langere tijd heeft bijgedragen aan het hoge fietsgebruik. Tien unieke verhalen, met toch ook wel de nodige overeenkomsten, die kunnen dienen als voorbeelden van de wegen waarlangs - op termijn - een hoog fietsgebruik bereikt kan worden.

De tien verzamelde stedenverhalen zijn vooral specificatiesvan de algemene lijn van ‘langdurig’ en ’integraal’. In elke stad is het verhaal weer anders, met andere accenten op basis van vooral lokale omstandigheden. De overeenkomsten en verschillen tussen de tien verhalen worden aan het slot van deze publicatie nader geanalyseerd.

publicatie 7