publicatie 230

Ontwerpwijzer fietsverkeer

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 10 april 2006
ISBN: 90 6628 469 2
Aantal pagina's: 360
Bestellen: klik hier...

Om de fiets zijn volwaardige plaats in het verkeerssysteem te laten behouden en zo mogelijk te versterken, is een fietsvriendelijke infrastructuur nodig. In de publicatie worden de stappen beschreven die nodig zijn om te komen tot een dergelijke infrastructuur. De publicatie is een herziening van publicatie 74 ‘Tekenen voor de fiets’.

publicatie 230