publicatie 17

Overzicht campagnes in het fietsbeleid

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: april 2009
Aantal pagina's: 35
Download: klik hier...

 

Hoe kunnen de instrumenten uit de commerciële marketing vertaald worden naar het fietsbeleid? Die vraag staat centraal in het project Marktgericht Fietsbeleid, dat het Fietsberaad in 2008 heeft gestart. Hoewel het in de marketing om veel meer gaat dan alleen reclamecampagnes, spelen communicatie en promotie wel een belangrijke rol.
De praktijkervaring met communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid is in Nederland beperkt. Veelal gaat het om bescheiden campagnes met beperkte middelen. Toch kunnen ook deze ervaringen inspireren tot nieuwe ideeën. Bovendien hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Daarom heeft het Fietsberaad aan XTNT Experts in Traffic and Transport opdracht gegeven om een overzicht te maken van fietscampagnes in het recente verleden. Het resultaat staat in deze publicatie.

publicatie 17