publicatie 162

Kwaliteit straatparkeren: leidraad voor beleid – richtlijn voor de uitvoering

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 oktober 2001
ISBN: 90 6628 347 5
Aantal pagina's: 90
Bestellen: klik hier...

Deze uitgave biedt gemeenten een richtlijn waarmee zij een kwalitatief goed straatparkeerbeleid kunnen ontwikkelen, uitvoeren, organiseren, beheren en evalueren. Aan de hand van vele praktische checklists en voorbeelden van onder meer parkeerverordeningen en vergunningen komt een breed gedragen straatparkeerbeleid binnen ieders bereik.

publicatie 162