publicatie 134

Richtlijn parkeerbebording

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 februari 1999
ISBN: 90 6628 297 5
Aantal pagina's: 80
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie is opgenomen in de online Kennismodule Parkeren.


De weggebruiker moet overal in het land weten waar hij aan toe is. Dat vraagt onder meer om uniformiteit in verkeersborden, ook als het om parkeren gaat. Die eenduidigheid kan er nu komen dankzij deze richtlijn met aanwijzingen voor keuzen, uitvoering en plaatsing van parkeerborden.

publicatie 134