vakblad

Land + Water

Vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Koninklijke BDU Uitgevers B.V. te Barneveld, tel. (0342) 49 42 95
Verschijningsfrequentie: tien keer per jaar
Hoofdredacteur: ing. Bas Keijts
E-mail:
Abonneren: klik hier...

Het tijdschrift gaat over de ontwikkelingen in de civiele- en milieutechniek, met technische informatie, uitleg over nieuwe of veranderde normen en richtlijnen, maar ook trends, én meningen en visies van collega’s. Een belangrijk deel van de publicaties gaat over techniek. Daarbij kun je denken aan onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast; resultaten van praktijkproeven; ervaringen met de uitvoering van werken in de weg- en waterbouw en die in het milieu.