vakblad

Verkeerskunde

Vakblad over verkeer en vervoer
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: ANWB te Den Haag, tel. (088) 269 65 33
Verschijningsfrequentie: tien keer per jaar
Hoofdredacteur: Nettie Bakker
E-mail:
Abonneren: klik hier...

Het tijdschrift richt zich op iedereen die vakmatig bezig is met verkeer en vervoer, zoals verkeerskundigen, planologen, ruimtelijke-ordeningsdeskundigen en politie. In Verkeerskunde schrijven verkeerskundigen over onderwerpen als: openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersbeleid en verkeerseducatie. Maar ook de relaties met andere vakgebieden komen aan de orde, zoals ruimtelijke ordening, parkeerbeheer en milieu. Daarnaast brengt Verkeerskunde actueel nieuws uit de wereld van verkeer en vervoer, een uitgebreide congresagenda, columns en spraakmakers.