vakblad

Vexpansie

Vakblad over parkeren in de ruimste zin
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: APPR bv te Naarden, tel. (035) 694 28 78
Verschijningsfrequentie: vier keer per jaar
E-mail:
Abonneren: klik hier...

Enerzijds komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de realisering van parkeervoorzieningen, zowel in parkeergarages als op straat. Anderzijds wordt aandacht geschonken aan de beleidsmatige kant van parkeren als belangrijk thema binnen het mobiliteitsbeleid. Interviews, achtergrondartikelen, nieuwsberichten en productinformatie vormen de basis van het tijdschrift, naast nieuws over de Vexpan.

Vexpansie wordt gelezen door leden van Vexpan alsmede beleidsmakers bij rijksoverheid, provincies en gemeenten, beheerders en exploitanten van parkeervoorzieningen, beleggers, projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, adviesbureaus en toeleveranciers.