vakblad

Wegeninfo

Een blad over de wegenbouwactiviteiten bij Rijkswaterstaat
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Dienst Verkeer en Scheepvaart te Delft, tel. (088) 798 21 13
Verschijningsfrequentie: vier keer per jaar
Hoofdredacteur: drs. Hanneke Derksen (DVS)
E-mail:
Abonneren: klik hier...

Wegeninfo is een blad voor en door Rijkswaterstaters en geeft informatie over de wegenbouwactiviteiten bij Rijkswaterstaat op het gebied van beleid, ontwerp, uitvoering, onderhoud en automatisering.