publicatie 343

Handboek verkeerslichtenregelingen 2014

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 14 november 2014
ISBN: 978 90 6628 643 6
Aantal pagina's: 482
Bestellen: klik hier...

Verkeerslichten bieden door hun flexibele programmeerbaarheid voor veel kruispuntproblemen een oplossing. Handboek Verkeerslichtenregelingen ondersteunt bij het ontwerpproces van verkeerslichtenregelingen en draagt bij aan optimale doorstroming en maximale verkeersveiligheid.

Deze uitgave behandelt alle onderwerpen waarmee verkeersprofessionals te maken krijgen tijdens het ontwerpproces van een verkeerslichtenregeling. Alle stappen in dit proces worden toegelicht met theoretische kennis en praktische informatie. De praktische informatie is vormgegeven in formules, meet- en rekenmethoden.

Het handboek vervangt de editie uit het jaar 2006. Daarnaast zijn ook de volgende publicaties opgenomen:

CROW-publicatie 321 "Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties"
CROW-publicatie 313 "Verkeerskundig beheer regel- en informatiesystemen (essentie)"

publicatie 343