kennismodule

Handboek verkeerslichtenregelingen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 juli 2022
Bestellen: klik hier...

De nieuwste versie van het Handboek verkeerslichtenregelingen is uitsluitend digitaal beschikbaar in de CROW-kennismodule Verkeersmanagement per 1 juli 2022. Het handboek is bedoeld voor verkeersregeltechnici en verkeerskundigen. Met het voortschrijden van de digitale techniek en de uitrol van iVRI’s kon een digitale herziening van het oude handboek uit 2014 niet uitblijven.

Het handboek bevat alle denkbare onderdelen die tijdens het ontwerp -en beheerproces van een verkeerslichtenregeling aan de orde kunnen komen, zoals kruispuntontwerp, typen regelingen, wettelijke voorschriften en normen. Tussentijds zijn wijzigingen doorgevoerd, zoals het aanpassen van geeltijden in 2016 en een wettelijke aanpassing in 2019 van de regeling verkeerslichten. Ook de snelle doorontwikkeling van de iVRI heeft een doorwerking gekregen in het handboek.