NEN 3322:2010 nl

Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 mei 2010
Aantal pagina's: 18
Bestellen: klik hier...

Deze norm geeft eisen voor verkeersregelinstallaties voor het wegverkeer in aanvulling op NEN-EN 12368 en is van toepassing op alle verkeerslichten, waaronder tijdelijke en mobiele verkeerslichten, tram-/buslichten, rijstrooklichten, symbolen in voetgangers- en fietslichten, de vorm en afmetingen van richtingpijlen in verkeerslichten en fietslichten, de vorm en kleur van achtergrondschilden van verkeerslantaarns en bijbehorende onderborden en de markering van masten, mastarmen en portalen.
.

Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen

NEN 3322:2010 nl