NEN-EN 12899-1:2007 nl

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 november 2007
Aantal pagina's: 64
Bestellen: klik hier...

Dit deel 1 van EN 12899 specificeert eisen voor volledige samenstellen van borden (met inbegrip van draagconstructies), borden (verkeersborden met inbegrip van oppervlaktematerialen), verkeersborden (zonder oppervlaktematerialen) en voor andere belangrijke componenten (retro-reflecterende folie, draagconstructies en verlichtingsarmaturen). Het voornaamste beoogde gebruik van permanente borden is het bieden van aanwijzingen aan en begeleiding van weggebruikers op openbare wegen en particuliere terreinen.

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden

NEN-EN 12899-1:2007 nl